VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

2021-03-31 15:00:00

Rapporten beskriver hur VBG Group arbetar med att utveckla och förvalta sin verksamhet. Genom ledande industrilösningar bidrar koncernen till ökad säkerhet för såväl människor som för godstransporter och viktig infrastruktur i samhället.

2020 har varit ett utmanande år och ett stort fokus har varit att skydda våra anställda och vår verksamhet. Jag är mycket stolt över hur vi hanterat situationen. Under året som gått uppvisade organisationen en stor förmåga att agera snabbt och möta de stora svängningar som uppkom i efterfrågan av våra produkter och tjänster. Vi levererade 2020 en bra lönsamhet och stärkte vår finansiella ställning, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef.

Den svenska årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget den 12 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 22 april och i tryckt form den 7 maj.

Cision