Elpriset Vattenfall varnar för att elpriserna i södra Sverige i vinter kan bli de högsta sedan avregleringen 1996. I norra Sverige kan samtidigt de rörliga elpriserna i vinter bli de högsta sedan 2010. 

Vattenfall konstaterar att oktober inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. I kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar detta i hög grad det svenska elpriset.

Den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, har under september fortsatt sjunka eftersom det inte varit tillräckligt med nederbörd i vattenkraftsområdena i norra Sverige.

”Det skulle behöva regna dubbelt så mycket som normalt i ungefär en månad för att den hydrologiska balansen ska stabiliseras. Även mer vind i systemet skulle få en mildrande inverkan på priserna framförallt i södra Sverige”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Han tillägger att mycket pekar på att det fjärde kvartalet 2021 kommer att bli det dyraste någonsin. Elpriser på över 100 öre per kilowatttimme kan väntas i södra Sverige, men även i norra Sverige väntas högre priser än på länge.

”Det finns inget i nuläget som tyder på att elpriset kommer att sjunka allteftersom vi närmar oss vintern, redan nu ligger spotpriset högre än i december förra året”, säger Jonas Stenbeck.

Av: Nyhetsbyrån Direkt

Annons:
Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.