Elpriset I södra Sverige var elpriserna nästan dubbelt så höga i september som under samma månad förra året. Ett ökat elsparande och en mild väderlek är det som kan pressa ned priserna i vinter, enligt statliga energijätten Vattenfall. 

Just nu drar Rysslands eskalering av kriget i Ukraina, höga el- och gaspriser i Europa och låga vattennivåer i Norge upp de svenska elpriserna. Det konstaterar statliga energijätten Vattenfall i ett pressmeddelande.

En mild och blåsig vinter i kombination med ett ökat elsparande är samtidigt faktorer som kan pressa ned elpriserna. 

– Den milda hösten hittills har motverkat ännu högre elpriser men vi måste förbereda oss för att det kommer att bli kallare. Aldrig någonsin har det varit viktigare än nu med hur vi konsumenter agerar. Att använda den el vi har, i varje hem och företag, på ett effektivt sätt, är viktigt eftersom en minskad elkonsumtion pressar elpriset nedåt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall, i en kommentar. 

Norden hade mindre blåst och regn i september, vilket bland annat gjort att nivåerna i vattenmagasinen i södra Norge är de lägsta på tjugo år. Det har framför allt påverkat elpriserna i södra Sverige, som nästan var dubbelt så höga under månaden jämfört med ett år sedan. 

Vattennivåerna i de svenska vattenmagasinen ligger i sin tur på en normal fyllnadsgrad och stabiliserar elpriserna i norra Sverige, enligt Vattenfall. Samtidigt är den nordiska kärnkraftskapaciteten lägre än planerat på 72 procent. 

”Priserna på olja och kol fortsätter att vara höga och gaspriset har ökat ytterligare med anledning av de misstänkta sabotagen mot naturgasledningarna Nord Stream 1 och 2 mellan Ryssland och Tyskland”, skriver Vattenfall vidare i pressmeddelandet och tillägger:

”När utbudet på gas sjunker, stiger priset på den gas som finns, vilket gör elen dyrare.”

–  I Tyskland har man redan vidtagit åtgärder som att till exempel stänga ner offentliga byggnader och släcka ner utomhusbelysningen i vissa städer och i Finland uppmanas invånare att spara el och bränsle, säger Jonas Stenbeck på Vattenfall i en kommentar. 

– I Sverige kan vi hjälpa till genom att använda mindre el och om möjligt flytta förbrukningen till timmar då priset är lägre, fortsätter han. 

Tabell: Genomsnittligt elpris i september 2022 respektive 2021 i Sveriges fyra elområden. Källa: Vattenfall

              September         2022         2021
Elområde 1 (Norra Sverige) 100,72 öre/kWh 56,47 öre/kWh
Elområde 2 (Norra Mellansverige) 101,12 öre/kWh 56,47 öre/kWh
Elområde 3 (Södra Mellansverige) 228,63 öre/kWh 91,84 öre/kWh
Elområde 4 (Södra Sverige) 241,67 öre/kWh 122,68 öre/kWh