Elledningar.

Elpriset Kallare väder är på väg och det gör att svenskarna får räkna med ännu högre elpriser framöver, enligt Vattenfall. Det statliga energibolaget väntar sig nya prisrekord över hela landet i december. 

Enligt meteorologerna är kallare väder på väg och det innebär att svenskarna måste förbereda sig på nya elprisrekord över hela landet i december, uppmärksammar Vattenfall i ett pressmeddelande. 

– Elkonsumenterna har varit duktiga på att energieffektivisera och hushålla med sådant som ökar elanvändningen. Trenden att spara fortsätter och är ett mycket bra sätt att hålla nere elpriserna på, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning, i en kommentar. 

Prognosen om högre elpriser framöver bygger på en rad olika faktorer, som det statliga energibolaget listar i pressmeddelandet. Bland annat kan den avstängda kärnkraftsreaktorn vid Ringhals och nedstängningen av Oskarshamn 3 för reparation medverka till att elpriserna blir högre vid kyligare väder och lägre vindkraftsproduktion. 

De nordiska vattenmagasinen är en annan faktor som styr elpriset. Just nu ligger magasinen på ”i stort sett” normala nivåer, skriver Vattenfall.

Däremot flaggar energibolaget för att den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, kommer att försämras, vilket också kan påverka elpriserna uppåt.

– December blir ytterligare en tuff månad sett till höga elpriser. Vårt råd är att fortsätta minska elanvändningen. Ett bra hjälpmedel, som vi ser används av många, är vårt online verktyg Energispararen, säger Jonas Stenbeck vidare i en kommentar.

I början av november bidrog enligt Vattenfall det milda vädret till att dämpa elpriserna, men lägre vind- och kärnkraftsproduktion tillsammans med en ökad efterfrågan på el både i Europa och Sverige drog upp priserna i slutet av månaden, något som Privata Affärer tidigare rapporterat om. 

Tabell: Genomsnittligt spotpris på elbörsen Nord Pool i respektive elområde under november jämfört med samma period året innan. Spotpriset omfattar inte kostnader för exempelvis elcertifikat, energiskatt och elnätskostnader. Källa: Nord Pool, Vattenfall

           November 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige 122,07 öre/kWh 43,89 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 122,07 öre/kWh 43,89 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 130,88 öre/kWh 83,52 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 134,84 öre/kWh 112,56 öre/kWh