Elpriset Nio av tio elkonsumenter är oroade över de höga energipriserna, enligt Vattenfalls internationella energibarometer. Undersökningen visar att personer över 50 år varit bäst på att spara el.

I Vattenfalls internationella energibarometer deltar 5 000 personer bosatta i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Frågorna rör beteende och åtgärder för att spara el. 

Nio av tio elkonsumenter uppger i undersökningen att de är oroade eller mycket oroade över de höga energipriserna. Mest oroliga är de franska konsumenterna som också befarar att situtionen kan förvärras, enligt Vattenfall.

Bland de svenska deltagarna uppger 63 procent att de tror att elpriset kommer att öka det närmaste året. Finländarna och holländarna är mer optimiska, nästan hälften tror att priserna förblir oförändrade eller minskar i framtiden. 

Samtidigt visar resultatet att 58 procent av elkonsumenterna i Sverige och Finland är mindre benägna att dra ned värmen i sina hem, trots högre prisnivåer. 

”Förmodligen på grund av att vi har längre och kallare vintrar här än på kontinenten”, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall, i en kommentar. 

De främsta energispararna är personer över 50 år, enligt undersökningen. Baserat på samtliga deltagare är kostnadsbesparingar den främsta anledningen till att man valt att minska sin energianvändning med en svarsandel på 90 procent. 

Drygt sju av tio, 71 procent, anger klimatskäl och något fler, 74 procent, uppger att de har minskat sin energianvändning för att minska energiberoendet från andra länder. 

Personer mellan 18 och 35 år är den åldersgrupp som hittills varit mindre benägna att ändra sitt beteende till vardags för att minska energiförbrukningen, enligt Vattenfall.

Undersökningen genomfördes av Statista mellan den 13 och 23 januari i år.