Elpriset Vattenfall sänker elnätsavgiften i snitt med 34 procent under perioden 1 juli till den 31 december 2023 för både privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet i hela landet. Avgiftssänkningen motsvarar mellan 700 och 2 100 kr för en villa och cirka 300 kr för en lägenhet.

Enligt Vattenfall beror sänkningen på lägre kostnader mot överliggande region- och stamnät då elpriserna under vintern varit lägre än förväntat.

”När vi beslutade om elnätsavgifterna för lokalnätet inför 2023 var förväntningarna att
elpriserna skulle förbli höga under året, men det faktiska utfallet har visat sig vara lägre. Detta har medfört sänkta kostnader för oss vilket vi för vidare till våra kunder som en sänkt avgift för resterande del av året, säger Cecilia Zetterström, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Elnätsavgiften går till att distribuera el samt underhålla, driftsäkra och bygga ut elnätet för att möta kundernas efterfrågan på anslutning och en stabil och säker elleverans.