Sektor Klimatmegatrenden kommer positionera energi utvunnen ur vätgas i fronten av strategier för att nå minskade koldioxidutsläpp inom många industrier med statsstödda satsningar, hävdar Barclays Bank i en sektoranalys där det spås ett 150-faldigadande av marknaden på tio år.

Så kallad grön vätgas har attraherat det ojämförligt största investerarintresset och tilldelats stora statliga stöd, vilket borgar för att 15 procent av energiutbudet kommer vara utvunnet ur energikällan år 2030, skriver banken. Det kommer betyda en 150-faldigad tillväxt i elektrolysörmarknaden, ett område där bland annat norska Nel och svenska Metacon finns representerade med produkter och utveckling.

När industrin skalar upp kommer kostnaderna för grön vätgas att halveras till 2025, vilket möjliggör konkurrensmässiga priser jämfört med den nu dominerande så kallade grå vätgasen som utvinns med hjälp av mer koldioxidintensiva fossila bränslen.

”Även om elektrolysörtekniken i sig inte är ny så är industrin i en gryende fas. Projekt är för närvarande beroende av regeringsstöd för att ta sig framåt”, skriver Barclays som i samband med analysen tar upp bevakning på de tre största europeiska spelarna i fältet: Nel, ITM Power och McPhy.

”Vår scenarioanalys ger oss en bred uppfattning om potentiella utfall, men samtliga dessa stärker en flerårig tillväxt i en industri som vi ser som betydligt undervärderad i dag”, skriver Barclays.

Riktkursen på Nel sätts till 40:50 norska kronor och rekommendationen blir köp, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat. Denna riktkurs kan jämföras med stängningskursen 22:90 norska kronor på måndagen.

Brittiska ITM Power tilldelas riktkursen 800 pence med tillhörande rekommendationen jämvikt. Aktien stängde på 418 pence på måndagen.

Även McPhy Energy tilldelas jämviktsrekommendation. Riktkursen blir 49 euro, att jämföra med måndagens stängningskurs 30:10 euro.

År 2030 spås den adresserbara marknaden för elektrolysörer ligga på 15 miljarder euro per år. Alla prognoser är osäkra, konstaterar banken.

”Vår analys har ett brett spektra av potentiella värderingsutkomster, i ett spann på över 200 procents uppsida till en relativt modest nedsida på 30 procent på 12 månaders-utsikter”, skriver banken.

Andra svenska spelare i branschen, men på andra sidan av ekvationen i form av att utvinna energin ur vätgasen i så kallade bränsleceller snarare än att framställa densamma, är Powercell, Cell Impact och Impact Coatings.

Sektorns aktier var några av börsens största vinnare under 2020, men inledningen av 2021 har varit tung. Nels aktie har fallit från en kurstopp kring 36 norska kronor till omkring 23 norska kronor.