Rapport H&M har flaggat för ett tufft första halvår och frågan är vilken grund torsdagens rapport lägger för resten av 2018. Förutom själva resultatet är fokus stort på det utgående varulagret och på H&M:s framåtblickande kommentarer.

H&M handlas kring 140 kronor och aktiens resa från lägstanoteringen kring 120 kronor i mitten av april har kantats av regelbundna insynsköp av huvudägaren Stefan Persson. Det har medfört två effekter. Dels, som Morgan Stanley anfört i en analys, har de stora köpen drivit kursen, dels har spekulationer om att familjen Persson kan vara på väg att köpa ut klädbolaget från börsen tilltagit, vilket lockat in köparna.

Vad gäller det sistnämnda kommenterade huvudpersonen själv nyligen läget när han till Breakit uppgav att det inte fanns någon substans i uppköpsryktena.

Hur det än förhåller sig så har familjen Persson i alla fall ökat sitt innehav till att nu motsvara nära 45 procent av kapitalet och drygt 73 procent av rösterna i H&M.

Inför delårsrapporten för det andra kvartalet, som omfattar perioden mars-maj, är bland annat följande i fokus, enligt de analytikerkommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

* H&M:s utsikter för innevarande år talar så här långt om fortsatta utmaningar som en följd av det pågående skiftet i branschen och bolagets pågående förändringsarbete. De fysiska butikerna har bedömts återfå en jämförbar positiv försäljningsutveckling från 2019.

* Att H&M för två veckor sedan redovisade en oförändrad försäljning i lokala valutor i det andra kvartalet skingrade inte direkt oron som rådde redan tidigare om att bolaget har allt för många osålda varor i lager. Den utgående lagernivån är en central rapportfråga.

”Som en följd av den utmanande försäljningstrenden väntar vi oss att lagret varit fortsatt högt vid utgången av det andra kvartalet. Vi tror att ju längre lagernivåerna håller sig på en hög nivå, ju högre är risken att kunderna vänjer sig vid att väntas tills reorna med att handla”, skrev RBC Capital i en analys.

H&M siktar på att minska lagret som andel av försäljningen från fjolårets cirka 17 procent till mellan 12 och 14 procent 2019-2022.

* Vad gäller kvartalsresultatet väntar sig 18 analytiker i snitt en rörelsevinst på 6.056 miljoner kronor (7.708), enligt SME direkts sammanställning. Bruttomarginalen spås ha sjunkit till 55,8 procent (57,1).

H&M har bedömt att resultatet 2018 ska bli något bättre än 2017 då rörelsevinsten landade på 20,6 miljarder kronor. Redan inför föregående rapport pekade konsensus på en sjunkande rörelsevinst och inför denna rapport räknar analytikerna med 18,2 miljarder helåret 2018.

H&M:s rapport väntas torsdagen den 28 juni klockan 8.00 och följs av en presskonferens klockan 9.30.