Rapport Scandic redovisar en förlust som var klart högre än befarat. Även omsättningen överraskade på nedsidan. Men bolaget hoppas på en ljusning framåt sommaren. 

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -775 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-174).

Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser där -498 miljoner kronor var väntat.

Nettoomsättningen blev 930 miljoner kronor i kvartalet (3.343) mot snittförväntan om 1.147 miljoner kronor.

Ser högre beläggning i sommar

Scandic räknar med en återhämtning driven av inhemskt fritidsresande när restriktionerna lättas i takt med att vaccinationen leder till minskade smittotal.

Det skriver vd Jens Mathiesen i rapporten för det första kvartalet.

”Precis som för ett år sedan agerar kunderna med kort framförhållning där bokningarna i stor utsträckning sker i samband med kommunikation om lättade restriktioner. Förra året ökade beläggningsgraden från extremt låga nivåer i april till drygt 40 procent i juli och vi förväntar ett liknande mönster i år”, skriver han.

Beläggningen väntas dock bli högre i år än förra året drivet av bättre efterfrågan i storstäder.

I början av april låg beläggningsgraden på ungefär samma nivå som i det första kvartalet, men har därefter ökat något till omkring 22 procent.

”Med kraftigt sänkt kostnadsnivå och en effektiv operationell modell har vi bra förutsättningar att nå goda marginaler när marknaden kommer tillbaka”, skriver bolagets vd vidare.

Scandic Hotels kommer den 15 juni ge en uppdatering om marknadsutvecklingen, ”med tanke på den begränsade visibiliteten”.