Gästkrönika Ett upphandlat fondtorg i premiepensionssystemet riskerar att leda till "trött mellanmjölksförvaltning". Det menar Spiltan Fonders Niklas Larsson i en gästkrönika inför den premiepensionsutredning som presenteras i början av november. 

Efter Allra- och Falcon Fundskandalerna i premiepensionssystemet har det genomförts ett stort antal bra och konkreta åtgärder som bland annat krav på historik i fonderna och krav på kapital utanför premiepensionssystemet. Men samtidigt som åtgärderna införs har det parallellt gjorts en utredning, som kommer att presenteras inom kort, om ett helt nytt upphandlat och kraftigt reducerat premiepensionsutbud. Och även om vi inte vet exakt hur ett sådant system kommer att se ut så finns det några saker man kan fundera på.

Vilken typ av fondbolag är det man riskerar att få i ett upphandlat system? Jag tror att vi kommer att få ett utbud som kommer att domineras av stora fondaktörer som kommer att erbjuda indexfonder eller indexliknande förvaltning. Och även om forskningen ibland hänvisar till att indexförvaltning är bättre än aktiv förvaltning, så ska man ha med sig att den forskningen nästan alltid baseras på amerikanska data och amerikanska fondmarknaden.

När det gäller att gäller den svenska aktiemarknaden har ett flertal svenska fondbolag genom åren bevisat att det med aktiv förvaltning över tid går att överträffa börsindex. Men frågan är om det är den typen av fonder som kommer att finnas med i ett eventuellt framtida upphandlat premiepensionssystem? Jag tror inte det.

Jag tror att det kommer vara svårt att agera som en aktiv förvaltare i ett gigantiskt upphandlat premiepensionssystem. För det finns en risk att det finns fondbolag och förvaltare som blir lite för försiktiga i sina aktiva beslut och börjar ”krama index” för att undvika att gå fel mot sitt jämförelseindex.

Det blir som en pistol mot huvudet att inte gå fel för då riskerar man att åka ut. Det gör i så fall att fondens övriga sparare utanför premiepensionssystemet påverkas och kan få en avkastning som är sämre än om förvaltaren inte haft det hotet över sig. Så det kanske kommer att vara svårt att erbjuda en riktigt bra aktiv förvaltning inom ett stort upphandlat premiepensionssystem. Risken är snarare överhängande att ett upphandlat premiepensionstorg kommer att erbjuda trött mellanmjölksförvaltning som ligger nära index när det gäller svenska aktier.

Dessutom finns det en risk att ett upphandlat premiepensionssystem leder till en utarmning av svenskt kapital. Det kan leda till stora aktieförsäljningar i svenska mindre och medelstora bolag när aktivt förvaltade fonder riskerar att åka ur eller inte kan eller vill vara med i upphandlingen.

Det kan också leda till att antalet svenska fondbolag minskas eller till och med försvinner ur ägarlistorna och ersätts av stora internationella aktörer som inte har samma fokus på ägande- och governancefrågor. Risken för uppköp av svenska småbolag ökar också när mer stabila och långsiktiga svenska pengar försvinner från ägarlistan.  

Så innan de styrande kring det svenska pensionssystemet glatt kastar sig vidare in i ett helt nytt premiepensionssystem så kanske de ska låta de nyligen införda förändringarna ge full verkan. Mycket talar för att de förändringarna faktiskt ger en bra balans mellan valfriheten att välja egna fonder och rättssäkerheten i systemet. Samt risken minskar för att vi kommer att ha ett framtida upphandlat system med trött mellanmjölksförvaltning som dessutom kan leda till framtida försämrad ägarstruktur för svenska börsbolag.  

Av: Niklas Larsson, marknadsansvarig Spiltan Fonder