Varning för högre elpris

Publicerad 2015-10-23 10:16

El Torrt väder, svaga vindar och hög elanvändning har gjort att priset på el stuckit upp rejält. Dessutom gör förra veckans kärnkraftsbesked att vi kan få rejält högre elpriser om några år, menar elhandelsbolaget Bixia i en färsk rapport.

Förra veckan hamnade priserna på ett genomsnitt på cirka 23 öre per kWh i elområde Stockholm. Innevarande vecka räknar Bixia med att priserna kommer att stiga till cirka 25 öre.

Detta kan jämföras med början på oktober då priserna låg på omkring 14 öre per kWh före skatt och moms.

– Inledningen på den här veckan har legat väsentligt över förra veckan, vilket är en följd av torrt väder och mycket lite vind. Elanvändningen har också varit relativt hög i början på veckan men beräknas sjunka i slutet på veckan på grund av mildare väder, säger Linnéa Carlsson, krafthandlare på Bixia i en kommentar.

Högre elpriser på längre sikt

Förra veckans besked att två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn och två i Ringhals kommer att stängas i förtid väntas på sikt elpriset rejält. Dessutom lär prissvängningarna öka, menar Bixia.

– Efter år 2020, när de fyra kärnkraftverken är nedstängda, försämras energibalansen i Norden och vi bedömer då att priserna kommer att stiga. Det innebär också att priserna kommer att variera mer än tidigare eftersom vindkraft endast producerar el när det blåser, säger Linnéa Carlsson.