Asien Världsbanken bedömer nu att Kinas BNP kommer att öka 8,5 procent 2021 samtidigt som BNP i övriga Sydostasien/Stilla havsregionen väntas öka 2,5 procent. Det framgår av Världsbankens ekonomiska höstuppdatering för regionen.

Prognosen för regionen exklusive Kina har sänkts med närmare 2 procentenheter jämfört med i april. Enligt Världsbanken underminerar spridningen av deltavarianten av viruset återhämtningen och tillväxten började dämpas under andra kvartalet.

”Medan regionen lyckades begränsa covid-19 under 2020, medan andra regioner i världen fick kämpa, har uppgången i antalet covid-19-fall under 2021 sänkt tillväxtutsikterna för 2021”, skriver Världsbanken.