Börsen Börsexperterna gör sig redo för att växla upp satsningen på tillväxtmarknader, visar en ny enkätundersökningen från Bloomberg. Ett skäl till det är lågkonjunkturrisken kopplat till USA.

Drygt 60 procent av 234 tillfrågade kapitalförvaltare, analytiker och handlare uppger att de räknar med att öka sin exponering mot tillväxtmarknader under det kommande året, enligt Bloombergs enkätundersökning ”Markets Live Pulse”

Många hänvisar till att dessa tillgångar kan erbjuda ett skydd i portföljen om Federal Reserves inflationsbekämpning leder till en lågkonjunktur i USA. 

”Tillväxtekonomierna är betydligt mer motståndskraftiga i dag än de var för 30 år sedan och deras centralbankerna har generellt varit bättre på att hantera inflationsuppgången jämfört med de utvecklade ekonomierna”, uppger Invescos förvaltare Justin Leverenz. Han ansvarar för bolagets Developing Markets-fond med totalt 26 miljarder dollar under förvaltning. 

”Det finns ett betydande värde i tillväxtmarknaderna”, fortsätter han och tillägger att tillväxtekonomierna blivit i stort sett ”försummade” av det globala förvaltarkollektivet de senaste tio åren. 

Nära hälften av börsexperterna som deltog i undersökningen, 49 procent, uppger att en lågkonjunktur i USA kan utlösa nedgångar även på tillväxtmarknaderna. Samtidigt gör deras ”underliggande tillväxt och attraktiva värderingar” att de har goda förutsättningar att kunna överträffa mer mogna marknader i ett sådant scenario.

Bland tillgångslagen som finns att välja mellan föredrar experterna aktier, enligt undersökningen. Strax över 40 procent tror att aktier kommer att vara den bästa investeringen på världens tillväxtmarknader de närmaste tolv månaderna.