Aktietips Årets tunga börsfall gör att många bolag nu är “oförtjänt billiga” med stor uppsida på några års sikt, säger förvaltaren Jonas Edholm på Skagen Fonder till Privata Affärer.

Börserna runt om i världen lyser överlag illrött från årsskiftet sedan hög inflation, stigande räntor och den ryska invasionen av Ukraina fått investerare att fly aktiemarknaden. I USA har breda S&P 500 fallit drygt 18 procent i år medan Stockholmsbörsen rasat nära 30 procent.

Jonas Edholm förvaltar fonden Focus på Skagen Fonder som har en värdeinriktad investeringsstrategi, vilken går ut på att hitta undervärderade bolag. Börsnedgången har enligt förvaltaren gjort att antalet potentiella investeringar för fonden vuxit dramatiskt under året.

– Vi finner nu intressanta värden i ett större antal sektorer, i ett bredare spektrum av aktiemarknaden, jämfört med vid årsskiftet till exempel. Då det var fortfarande väldigt snävt och i synnerhet delar av konsument och teknologisektorn såg extremt dyrt ut, säger han.

Sedan årsskiftet har Focus-fonden backat 8,7 procent. Fonden letar efter bolag som är “oförtjänt billiga” och handlas till en substansrabatt mot vad förvaltarna anser är ett rimligt värde på aktien, säger Jonas Edholm. Analysen bygger på antaganden om bolagets normaliserade vinstnivå, det vill säga under neutrala ekonomiska förhållanden.

– Ofta kombinerar vi en undervärdering av normaliserad intjäning med krav på starka balansräkningar. Vi vill se omfattande kassapositioner och substantiella reala tillgångar snarare än immateriella tillgångar, fortsätter han och förklarar att den uppskattade kurspotentialen i aktien ska vara åtminstone 50 procent på tre års sikt.

När det gäller hans marknadsvy framåt räknar Jonas Edholm med att den räntehöjningscykel som centralbankerna inlett “når sitt klimax” inom ett halvår. Signaler om att höjningsfasen går mot sitt slut kommer i sin tur utlösa stora rörelser på marknaden, spår förvaltaren.

– När cykeln vänder igen kommer den extremt starka dollarn att försvagas och förmodligen leda till ett kraftigt rally i tidiga cykliska bolag, såsom råvarubolag – i synnerhet koppar och nickelbrytare som nu ser mycket billiga ut samt nedpressade europeiska industriaktier, säger han, och tillägger:

– Även tillväxtmarknader generellt mår bra i en sådan miljö.

Nu är det enligt förvaltaren ett bra tillfälle att börja köpa in sig i den typen av bolag och successivt bygga en position för den som har en långsiktig investeringshorisont på minst tre år.

Själv har Jonas Edholm hittat störst värde bland mindre bolag i den tyska verkstadssektorn. Det handlar exempelvis om komponenttillverkaren Norma som i första hand är en underleverantör till fordonsindustrin.

Norma påverkas för tillfället negativt av högre kostnader för insatsvaror, men produkterna är svåra att ersätta och bolaget har goda möjligheter att höja priserna. Dessutom har bolaget en stark balansräkning, enligt förvaltaren. 

– Vi bedömer att aktien handlas till en värdering på 2 till 3 gånger sin normaliserade intjäning, säger han.

Ett annat tyskt bolag i fondportföljen är Vitesco, en tidigare avknoppning från däckjätten Continental. Bolaget utvecklar drivlinor, som kan liknas vid skelettet på bilen.

– Vitesco är ledande inom elbilssegmentet men värderas som om de bara är inriktade på bilar med förbränningsmotorer, vilket vi tycker att marknaden har missat, säger Jonas Edholm, och tillägger:

– Bolaget har en urstark orderbok och balansräkning. Aktien handlas bara till två gånger bolagets normaliserade ebitda (rörelseresultat före av- och nedskrivningar, reds. anm.).

Bland konsumentvarubolagen har förvaltarna byggt upp ett innehav i den amerikanska klädjätten Levi Strauss.

– Vi köper ett av världens starkaste varumärken till substantiell rabatt efter att aktien fallit kraftigt. Bolaget växer genom att använda sitt varumärke in i nya kategorier, säger han, och fortsätter:

– Även här har vi ett bolag med en stark balansräkning, men också en bra ledning och kapitalallokering. Vi betalar enbart 10 gånger den nuvarande intjäningen, trots en intressant tillväxtpotential under de närmaste åren.

Fonden äger däremot inte några svenska aktier. Finländska skogskoncernen UPM-Kymmene är det enda nordiska innehavet i portföljen, enligt förvaltaren.