Varannan svensk planerar inte sin privatekonomi

Publicerad 2017-01-18 10:45

Hushållsbudget Nästan varannan svensk gör ingen hushållsbudget eftersom ”det inte behövs”, visar en ny undersökning. Bara 14 procent gör en budget varje månad.

Den dåliga framförhållningen när det gäller den egna ekonomin gör att många riskerar att fatta dåliga ekonomiska beslut, och drabbas av obehagliga överraskningar vid varje månadsskifte, visar en undersökning som Nordea låtit göra.

– Jag tycker att fler borde göra en budget för att få en överblick och för att kunna planera sin ekonomi framåt. Det handlar både om att inte riskera obehagliga överraskningar i slutet av månaden på grund av att pengarna inte räcker till, men även om att upptäcka att man faktiskt har råd att unna sig något extra emellanåt, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Av dem som svarat i undersökningen gör 32 procent en budget då och då samtidigt som uppemot hälften, 46 procent, uppger att de har hanterat sin ekonomi på bästa möjliga sätt under 2016.

I Nordeas undersökning framgår även vad svenskarna hoppas att pengarna ska räcka till. Det vi mest av allt vill att pengarna ska räcka till är att kunna göra en längre resa, att kunna spara i aktier eller fonder, samt att renovera bostaden

– Oavsett ålder och familjesituation är vi eniga i vad vi gärna skulle vilja göra. En upplevelse, som en resa, värderas högt för de flesta, likaså att investera och spara. Kvinnor och män har något olika fokus vilket jag tror återspeglar vad vi upplever är våra olika ansvarsområden, konstaterar Ingela Gabrielsson.

Av kvinnorna uppger 11 procent att de inte har råd att satsa varken på sparande eller resor. Bland männen är det 9 procent som inte har inte råd med det.

– För dem som inte har råd med sparande eller upplevelser finns all anledning att göra en hushållsbudget regelbundet, säger Ingela Gabrielsson.

I undersökningen framgår även vissa regionala skillnader. I östra Mellansverige anser hela 54 procent att de inte behöver göra en budget, medan 39 procent av norrlänningarna gör en budget vid behov.