Elpriset Svenskarna blir allt oroligare för de stigande elpriserna. Enligt en ny undersökning från Kantar Sifo är nu fler än var femte svensk mycket orolig för att elpriser stiger ytterligare under hösten och kommande vinter.

Det är enligt undersökningen mest män och personer i gruppen 65–79 år som oroar sig över vart elpriserna tar vägen. I den äldre gruppen uppger 29 procent att det är ”mycket oroliga”.

– Vi måste ta konsumenternas oro på allvar och inte minst de äldres. Det är ett tufft läge för många och vi ser i undersökningen att oron finns över hela landet och i de flesta åldersgrupper, säger Fredrik Landahl, vd för Göta Energi som beställt undersökningen.

Just nu är elpriset ibland fyra gånger så högt i södra Sverige jämfört med norra Sverige, vilket också syns på undersökningsresultatet då 28 procent av dem som svarat i Sydsverige är mycket oroade över elpriserna.

Kantar Sifo frågade totalt 1.500 elkonsumenter om hur de ser på elpriserna framöver.