Fed Federal Reserve höjer som väntat styrräntan med 25 punkter. Men den amerikanska centralbanken flaggar också för att ytterligare höjningar är lämpliga. 

Federal Reserve höjer styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, till ett intervall mellan 4,50 och 4,75 procent. Målet var tidigare ett intervall på 4,25 och 4,50 procent.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade analytiker att styrränteintervallet skulle höjas med 25 punkter, till 4,50-4,75 procent.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 14 december 2022, då den höjdes med 50 punkter.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

FOMC skriver i pressmeddelandet att efter onsdagens räntehöjning med 25 punkter antar kommittén att fortsatta höjningar i ränteintervallet kommer att vara lämpligt för att uppnå en hållning i penningpolitiken som är ”tillräckligt restriktiv” för att föra tillbaka inflationen till 2 procent över tid.

”För att bestämma omfattningen i framtida höjningar av målintervallet kommer kommittén att beakta den kumulativa åtstramningen av penningpolitiken, de fördröjningar med vilken penningpolitiken påverkar ekonomisk aktivitet och inflation, och ekonomisk och finansiell utveckling”, skriver FOMC.

Kommittén kommer att vara redo att anpassa den penningpolitiska hållningen på ett lämpligt sätt om risker uppstår som kan försvåra uppnåendet av Federal Reserves mål. Kommittén kommer att beakta information om hälsoläget, arbetsmarknadsförhållanden, inflationstryck och inflationsförväntningar samt finansiell och internationell utveckling.

Blygsam tillväxt i konsumtion och produktion

Fed-kommittén noterar att aktuella indikatorer tyder på blygsam tillväxt i konsumtion och produktion. Sysselsättningstillväxten har varit ”robust” de senaste månaderna och arbetslösheten har förblivit låg.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 13-14 december, var budskapet att aktuella indikatorer tydde på en blygsam tillväxt i konsumtion och produktion. Sysselsättningstillväxten hade varit ”robust” de senaste månaderna och arbetslösheten hade förblivit låg.

FOMC konstaterar samtidigt att inflationen har dämpats något, men den är fortsatt är förhöjd.

Kommittén noterar att Rysslands krig i Ukraina orsakar oerhörda mänskliga och ekonomiska svårigheter

”Kriget och relaterade händelser skapar ytterligare uppåttryck mot inflationen och tynger den ekonomiska aktiviteten”, skriver FOMC.

”Kommittén är mycket uppmärksam på inflationsrisker”, fortsätter FOMC.