Norges centralbankschef Ida Wolden Bache.

Centralbanker Norges Bank höjer sin styrränta, folioräntan, med 25 punkter, till 3,00 procent (2,75).

Enligt TDN Direkts prognosenkät spådde samtliga nio tillfrågade analytiker att räntan skulle höjas med 25 punkter.

Beslutet var enhälligt.

”Det är stor osäkerhet om den vidare ekonomiska utvecklingen, men går det som vi tror höjer vi styrräntan ytterligare i maj”, säger centralbankschef Ida Wolden Bache i en kommentar.

Norges Bank har också justerat upp prognosen för styrräntan jämfört med i föregående penningpolitiska rapport. Den nya räntebanan indikerar nu en styrränta som ökar till ”runt 3,5 procent” i sommar.

Norges Bank påpekar att det vidare ränteförloppet är avhängigt av den ekonomiska utvecklingen.

”Om kronan blir svagare än vad som antas, eller om trycket i ekonomin kvarstår, kan det bli behov av en högre ränta än vi anslår för att få ner inflationen mot målet”, skriver Norges Bank i pressmeddelandet.

”Om inflationen avtar snabbare eller om arbetslösheten blir högre än väntat kan räntan bli lägre än vad anslås”, fortsätter Norges Bank.

Beträffande utvecklingen sedan föregående penningpolitiska rapport skriver Norges Bank att energipriserna har fallit mycket, och ökningstakten i konsumentpriserna har varit lägre än väntat. Å andra sidan har arbetslösheten varit lite lägre än väntat, och omslaget i den norska ekonomin ser ut att bli ”mindre markerat” än vad som väntades i december.

”Högre löneökningstakt och svagare krona än tidigare väntat kommer att bidra till att lyfta prisökningstakten framöver. Kommittén anser därmed att det finns behov att höja räntan något mer än vad som tidigare anslagits för att föra inflationen ner till målet”, skriver Norges Bank.