Rapport Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat på -34,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Väntat var -34,7 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av estimat från fyra analytiker.

Resultat före skatt låg på -74,9 miljoner kronor och här väntades -72,0 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev -73,5 miljoner kronor, motsvarande -1:15 kronor per aktie. Väntat var -65,0 miljoner kronor respektive -1:04 kronor per aktie.

Total omsättning uppgick till 693 miljoner (572 motsvarande period i fjol).

Streamingintäkterna, som är en del av nettoomsättningen, blev 517 miljoner kronor (429) och det är samma som den preliminära siffra som redan meddelats.

Storytel hade i genomsnitt 1,541 miljoner betalande abonnenter under första kvartalet, en ökning med 33,4 procent. Även det överensstämmer med det som tidigare meddelats.