Bostad Bostadspriserna i Sverige sjönk 1,4 procent i december jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 0,6 procent. Början av januari visar däremot en uppgång, och kan vara ett tecken på ett trendbrott. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 12,7 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,9 procent i december jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,7 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 0,8 procent, medan villapriserna sjönk 0,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 11,0 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 13,7 procent.

Valueguard skriver att efter ett extremt deppigt och turbulent 2022, åtminstone utifrån säljarnas perspektiv, ger de preliminära siffrorna för de två första veckorna i januari hopp om en vändning, eller åtminstone en stabilisering.

I Göteborg steg bostadsrättspriserna med 1,4 procent och i Stockholm steg de med 2,0 procent, jämfört med hela december.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige, noterar en stark start på året med ökad efterfrågan, högt tryck på visningarna och fler avslutade affärer.

”Det är en ordentlig scenförändring mot hur det såg ut under stora delar av förra året då det till och med förekom att vi hade nollvisningar. Nu har vi ibland fulla visningar och för första gången på länge ser vi även budgivningar”, säger han.

Att priserna kommit ner är ett skäl, att vi haft ett vakuum på marknaden som skapat ett uppdämt behov är ett annat. Uppgången i Stockholm i januari är intressant då det är en marknad som pekar ut riktningen.

”Samtidigt vill jag inte vara för snabb med att tala om en vändning. Det finns fortfarande många orosmoln och januari brukar vara en bra månad på bostadsmarknaden”, säger han.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,4 -5,8 -12,7
Bostadsrätter    
Sverige -0,9 -3,7 -11,0
Stockholm -0,3 -2,4 -10,3
Göteborg -0,6 -5,1 -13,0
Malmö -0,8 -5,7 -9,4
Villor      
Sverige -1,7 -7,0 -13,7
Stockholm -2,0 -5,9 -16,0
Göteborg -0,4 -6,6 -12,9
Malmö -1,0 -7,3 -14,6

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image