Bostad Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,1 procent i oktober jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 0,5 procent eftersom bostadspriserna normalt sett brukar sjunka i oktober. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 10,8 procent under de senaste tolv månaderna, en nedväxling från 12,4 procent i september.

Priserna på bostadsrätter steg 0,6 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,4 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,7 procent och villapriserna med 0,3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7,6 procent, ned från 7,9 procent i september, samtidigt som villapriserna stigit 12,8 procent, jämfört med 15,1 procent förra månaden.

Under första halvan av november har priserna på bostadsrätter stigit med 0,4 procent i Stockholm och 0,9 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad. Dessa priser är inte säsongsrensade, men november brukar vara en svagare månad på bostadsmarknaden med normalt sjunkande priser.

”Att trenden är starkare än vad som historiskt varit fallet under hösten understryks av att bostadsrättspriserna stigit i rikets två största städer under första halvan av november”, skriver Valueguard.

Svagast utveckling i oktober var det i Malmö, med sjunkande priser på både villor och bostadsrätter. Priserna har även sjunkit under den senaste tremånadersperioden, om än årstakterna fortsatt är högst.

”Vi ser ett trendbrott på Malmömarknaden. Under hösten har säljarna mött allt tuffare motstånd från köparna och nu har det gått så långt att priserna viker nedåt”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne, i en kommentar.

I Stockholm fortsatte däremot priserna på bostadsrätter att stiga medan villapriserna sjönk svagt.

”Jag önskar att jag hade något nytt att komma med, men det fortsätter på samma väg. Aktiviteten är ovanligt hög för säsongen och köparna visar fortsatt gott mod”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -0,1 1,8 10,8
Bostadsrätter    
Sverige 0,6 2,3 7,6
Stockholm 1,2 3,5 8,0
Göteborg -0,4 0,6 4,3
Malmö -0,9 -1,1 8,4
Villor      
Sverige -0,4 1,6 12,8
Stockholm -0,2 3,1 13,0
Göteborg 0,1 2,5 13,1
Malmö -2,5 -0,2 13,6

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image