Bostad Bostadspriserna i Sverige steg 2,9 procent i januari jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,5 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 2,3 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 6,2 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 1,8 procent i januari jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 3,6 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,6 procent, medan villapriserna steg 0,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 6,1 procent samtidigt som villapriserna stigit 6,3 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av februari i Stockholm och Göteborg. I Stockholm går då priserna upp med 2 procent och i Göteborg med 1 procent.

”Antalet försäljningar i riket under januari låg ungefär 10 procent högre än 2018 och 5 procent över 2017 års nivå. Jämfört med 2018 är det bostadsrätterna som står för största delen av ökningen”, skriver Valueguard.

I Stockholm har bostadsrättspriserna ökat med 7,0 procent under senaste tolvmånadersperioden. I januari ökade priserna med 1,4 procent.

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, skriver i en kommentar att de märker av en stark efterfrågan i den högsta prisklassen och ett ökat intresse för bostäder i de lägre prissegmenten.

”Det är kraftig medvind för säljarna. Övertaget har blivit ännu mer tydligt efter Riksbankens lugnande besked om fortsatt låga räntor och bankernas prognoser om ljusningar i ekonomin. Den comeback för svensk bostadsmarknad som vi såg under 2019 kan mycket väl bara ha varit början på en längre tid av uppgångar”, säger han.

HOX      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 2,9 2,3 6,2

 

Bostadsrätter    
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,8 2,2 6,1
Stockholm 1,4 2,1 7,0
Göteborg 1,6 1,1 5,4
Malmö 0,7 1,5 5,5

 

Villor      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 3,6 2,4 6,3
Stockholm 3,4 3,0 6,1
Göteborg 1,9 0,5 4,9
Malmö 3,0 3,1 7,9

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image