Bostad Bostadspriserna i Sverige steg 1,2 procent i februari jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,7 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 3,3 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 7,1 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 1,4 procent i februari jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 1,1 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,1 procent, medan villapriserna ökade 0,6 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7,2 procent samtidigt som villapriserna stigit 6,9 procent.

”Bostadsmarknaden visar fortsatt styrka trots turbulensen kring coronaviruset. På Erik Olsson har vi nästan lika många visningsbesökare som vanligt, många budgivningar och snabba försäljningar”, säger Erik Olsson, grundare av Erik Olsson fastighetsförmedling.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, tror att det finns risk för bakslag.

”Coronakrisen har skapat en osäkerhet med kraftigt ökat utbud. Än så länge matchas utbudsökningen av en fortsatt stark efterfrågan”, säger han.

”Dyra bostäder i Stockholms innerstad har rusat det senaste året till följd av börsuppgången. Nu när börsen rasar och det kommer signaler om försämrad konjunktur finns risk för bakslag. För att stimulera ekonomin kan man vänta sig ytterligare räntesänkningar och det gynnar framför allt räntekänsliga köpare i de lägre prissegmenten”, fortsätter Fredrik Kullman.

Valueguard har också undersökt prisutvecklingen på bostadsrättmarknaden under första halvan av mars i Stockholm och Göteborg. I både Stockholm och Göteborg är då priserna stillastående, men med en tendens till uppgång i Stockholm.

Antalet försäljningar i riket under februari låg ungefär 10 procent högre än 2019 och på samma nivå som 2018.

Hox:

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,2 3,3 7,1

 

Bostadsrätter:

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,4 3,3 7,2
Stockholm 2,2 3,6 8,7
Göteborg 0,8 2,6 5,8
Malmö 3,0 3,8 8,1

Villor:

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,1 3,4 6,9
Stockholm 1,2 4,8 7,7
Göteborg 1,4 1,6 6,7
Malmö 0,9 3,3 7,6

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image