Bostad Bostadspriserna i Sverige sjönk 3,0 procent i oktober jämfört med föregående månad, med villapriserna som största sänke. Säsongsrensat sjönk bostadspriserna 2,1 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 5,9 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 10,0 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,6 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 3,8 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,3 procent, medan villapriserna sjönk 2,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 11,1 procent.

Under första halvan av november ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 0,8 procent i Stockholm och 2,2 procent i Göteborg, jämfört med hela september. November brukar normalt vara en månad med sjunkande bostadspriser.

Flera fastighetsmäklare konstaterar att bostadspriserna som väntat fortsätter ner, särskilt villapriserna, som påverkas av osäkerheten kring elpriserna. Samtidigt börjar det synas vissa tecken på en utplaning i Stockholm, där priserna visserligen går ned, men mindre än på andra håll.

”Stockholm är ofta en indikator på den fortsatta prisutvecklingen i resten av landet. Att vi ser mindre nedgångar där tyder därför på att man börjar hitta en balans mellan köpare och säljare”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, säger att de tidigast till våren räknar med en återhämtning på bostadsmarknaden, men att de samtidigt upplever att den värsta oron planat ut i storstäderna.

”Allt fler säljare anpassar nu sina förväntningar på bostadsaffären, även om det på många håll är en bit kvar till att möta köparna prismässigt. Utbudet av bostäder till salu är fortsatt högt med många kommande försäljningar, vilket ger stor fördel för spekulanterna”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedlingen menar att bostadsmarknaden ändå står emot väl, med tanke på att pandemieffekter klingat av, reallöner sjunker och räntor stiger.

”I ljuset av det visar bostadsmarknaden snarast stor styrka och motståndskraft nu när priserna inte gått ner mer”, skriver de och påpekar att priserna fortsatt är högre i dag än före pandemin.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -3,0 -5,9 -10,0
Bostadsrätter    
Sverige -1,6 -2,9 -7,9
Stockholm -1,7 -2,0 -8,0
Göteborg -2,4 -5,2 -10,1
Malmö -3,2 -4,7 -5,3
Villor      
Sverige -3,8 -7,5 -11,1
Stockholm -3,0 -6,1 -11,5
Göteborg -4,6 -8,1 -12,7
Malmö -2,5 -6,7 -11,2

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image