Bostad Bostadspriserna föll på bred front i september och värst var det för villapriserna. Det visar Valueguards senaste månadsstatistik. 

Bostadspriserna i Sverige sjönk 2,8 procent i september jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 2,0 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 7,3 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,9 procent i september jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk mer –3,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,5 procent och villapriserna med 2,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 5,8 procent samtidigt som villapriserna är ned 8,1 procent.

Under första halvan av oktober ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 1,6 procent i Stockholm och 1,7 procent i Göteborg, jämfört med hela september.

”Att priserna har fortsatt nedåt den senaste månaden är inte oväntat och statistiken från första halvan av oktober tyder på att utvecklingen kommer fortsätta åt samma håll. Det är samtidigt värt att notera att vi sedan september ser större nedgångar i hela landet jämfört med Stockholm. Historiskt sett brukar utvecklingen i huvudstaden vara först med att visa vart priserna är på väg och denna statistik tyder på att prisnedgången har börjat planat ut”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz i en kommentar.

Han tillägger att framför allt villamarknaden påverkas av de höga elpriserna. Även Svensk Fastighetsförmedling är inne på att det är villapriserna som är i fokus nu.

”Under pandemin svängde pendeln till fördel för större bostäder, då man upplevde behov av mer yta för att kunna exempelvis hybridarbeta. Detta drev upp priset för större bostäder på ett markant sätt. Det är dessa som vi nu ser samma prisjustering nedåt på. Efterfrågan har svängt mot mer yt- och energieffektiva bostäder”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,8 -5,8 -7,3
Bostadsrätter    
Sverige -1,9 -4,5 -5,8
Stockholm -1,7 -3,8 -5,4
Göteborg -3,0 -5,8 -8,3
Malmö -1,3 -4,0 -3,1
Villor      
Sverige -3,3 -6,4 -8,1
Stockholm -2,5 -5,9 -8,9
Göteborg -3,9 -5,9 -8,4
Malmö -3,6 -7,9 -11,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image