Bostad Bostadspriserna i Sverige sjönk 2,9 procent i juli jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 1,7 procent. Samtidigt vänder priserna på bostadsrätter i Stockholm upp under början av augusti. Det visar Valueguards HOX-index.

I årstakt sjönk bostadspriserna med 2,6 procent, efter en nedgång om 0,5 procent i juni.

Priserna på bostadsrätter sjönk 3,3 procent i juli jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 2,7 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 3,2 procent och villapriserna med 1,2 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 2,4 procent.

Under första halvan av augusti har priserna på bostadsrätter vänt upp igen i Stockholm och stigit 1,4 procent jämfört med hela juli. Valueguard noterar att priserna på bostadsrätter i Stockholm slutade sjunka kring midsommar och därefter började stiga i månadsskiftet juli/augusti. Man ska dock ha med sig att augusti är en stark månad säsongsmässigt.

”Om uppgången i början av augusti är ett trendbrott eller sedvanlig rekyl efter sommaren är för tidigt att säga, skriver Valueguard.

I Göteborg har borättspriserna fortsatt ned 0,6 procent under första halvan av augusti.

Bjurfors vd Fredrik Kullman konstaterar att priskorrektionen fortsatt under sommaren och att det med tanke på alla osäkerhetsfaktorer i ekonomin nog kan vara en bit kvar till botten.

”Många köpare står ännu vid sidlinjen och väntar på vad som ska hända med räntan, inflationen och inte minst vinterns elpriser. Samtidigt tycker jag att det ser lite bättre ut i dag än det gjorde för bara någon vecka sedan. Utbudet ökar visserligen fortfarande, men på en del lokala marknader syns en dämpning av nytillkomna bostäder. Det här skulle kunna vara en första signal om att vi långsamt närmar vi oss en bättre balans mellan utbud och efterfrågan”, säger han.

Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, säger att viktiga nu blir hur augusti utvecklas, när marknaden kommer i gång igen på allvar efter sommaren.

”Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt? Det är frågan vi nu ställer oss”, säger hon.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar också att säsongsstarten blir viktig.

”En stark start på säsongen kan dämpa oron och förbättra marknadspsykologin så köparna vågar agera på att förutsättningarna faktiskt är bra. En svag start med en stor utbudsökning som inte absorberas av efterfrågan gör i stället att den negativa marknadspsykologin blir självförverkligande med avvaktande köpare som gör överutbudet större och marknaden svagare”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,9 -8,1 -2,6
Bostadsrätter    
Sverige -3,3 -9,0 -2,9
Stockholm -3,5 -10,6 -2,9
Göteborg -3,0 -8,2 -4,6
Malmö -2,5 -7,9 -1,8
Villor      
Sverige -2,7 -7,6 -2,4
Stockholm -2,8 -10,3 -2,9
Göteborg -2,3 -6,6 -2,6
Malmö -3,8 -8,5 -5,0

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image