Bostad Bostadspriserna i Sverige sjönk 1,4 procent i november jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 0,6 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 7,1 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 11,6 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,1 procent i november jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,6 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 0,8 procent, medan villapriserna sjönk 1,0 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 9,4 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 12,8 procent.

Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, konstaterar att priserna överlag fortsätter att sjunka, men att bostadsrättspriserna börjar stabiliseras något. Särskilt tydligt är det i Stockholm där köpare och säljare nu börjar mötas i allt större utsträckning.

”Just nu är det framför allt villamarknaden som driver på prisnedgångarna till följd av oro kring vinterns höga elkostnader. Villapriserna i Malmö sticker ut med den största nedgången på 4 procent, vilket kan förklaras av att det också är där elpriserna är som högst”, säger han.

Marknaden väntas vara fortsatt turbulent en bit in på 2023, men i takt med att inflationen dämpas, räntan planar ut och elpriserna går ner kommer också en större trygghet infinna sig.

”Vi ser då att marknaden kommer återgå till ett mer normalt läge som påminner om hur det såg ut före pandemin”, säger Andrea Moritz.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,4 -7,1 -11,6
Bostadsrätter    
Sverige -1,1 -4,6 -9,4
Stockholm -0,4 -3,7 -9,2
Göteborg -2,2 -7,4 -12,7
Malmö -1,8 -6,2 -9,3
Villor      
Sverige -1,6 -8,4 -12,8
Stockholm -1,0 -6,3 -13,1
Göteborg -1,7 -9,8 -13,8
Malmö -4,0 -9,8 -15,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image