Bostad Bostadspriserna i Sverige fortsatte upp på bred front i juli, enligt Valueguards HOX-index som steg 2,0 procent jämfört med föregående månad.

Priserna på bostadsrätter är nästan tillbaka där de var i februari, innan nedgången under den mest akuta coronakrisen, samtidigt som villapriserna återigen slog ett nytt prisrekord.

Säsongsrensat steg priserna 2,0 procent, men enligt Valueguard bör de säsongsjusterade siffrorna tolkas med försiktighet eftersom prisutvecklingen inte följt det normala säsongsmönstret under våren och sommaren, sannolikt på grund av coronapandemin.

Bostadspriserna har stigit 4,7 procent under den senaste tremånadersperioden och ökat 7,9 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 1,8 procent i juli jämfört med föregående månad och därmed har de nästan återtagit hela den nedgång som skedde under den mest akuta coronakrisen. Villapriserna steg 2,1 procent i juli till en ny rekordnivå. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,8 procent, medan villapriserna steg 2,9 procent, men Valueguard påpekar alltså att dessa siffror måste tolkas försiktigt.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3,6 procent samtidigt som villapriserna stigit 10,6 procent, den första tvåsiffriga uppgången på villamarknaden sedan juni 2016.

Priserna på bostadsrätter ser också ut att ha ut att fortsatt upp i augusti. Under första halvan av augusti steg priserna på bostadsrätter med 0,7 procent i Stockholm och med 0,3 procent Göteborg, jämfört med juli.

Antalet sålda bostäder var klart högre än normalt för en julimånad, 25 procent högre än i fjol och 40 procent över 2018 års nivå. I huvudstaden är ökningen ännu större, med uppemot 60 procent fler försäljningar än både 2018 och 2019 i Stockholms kommun.

”De ovanligt höga försäljningsvolymerna hänger ihop med de rubbade säsongsmönster vi sett i övrigt, till följd av coronapandemin”, skriver Valueguard.

Bjurfors anser att hemester och ett ökat intresse för att investera i hemmet ligger bakom prisuppgångarna i juli.

”En tydlig effekt av corona är att hemmet har blivit ännu viktigare för oss. Vi ser att fler inspireras att investera mer i bostaden och är beredda att tänja lite extra på sina budgetar. Ett extra rum som kan användas för distansarbete har blivit hett efterfrågat. Detta driver upp priserna på större bostadsrätter och på villor i centrala lägen. Men det har också ökat intresset för ytterstadsområdena där man får mer bostad för pengarna””, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg, i en kommentar.

Han tillägger att många bostäder säljs innan visning och det blir allt oftare budgivningar.

”Det som i höst skulle kunna påverka negativt är om det kommer en ny coronavåg och arbetslösheten ökar. Annars tror jag att mycket redan blivit inprisat och att efterfrågan tillsammans med låga räntor komma fortsätta att driva priserna uppåt”, säger Sven-Erik Kristensen.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att det varit en ovanligt aktiv sommar på bostadsmarknaden i år, vilket är bra eftersom de förväntar sig en stor utbudsökning nu när sommaren lider mot sitt slut, en utbudsökning som annars skulle kunna skapa turbulens och leda till prisfall.

”När semestern föregås av att många arbetar hemma tillsammans och går varandra på nerverna redan innan semestern börjat, bör det bli fler än vanligt som separerar och behöver byta bostad. Tack vare att det har sålts så många bostäder under sommaren slipper vi den del av utbudet som annars hade bestått av osålda bostäder som man försöker sälja igen. Effekten blir dubbel när många som sålt vill köpa en ny bostad nu så efterfrågan ökar”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

HOX      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 2,0 4,7 7,9

 

Bostadsrätter    
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,8 3,4 3,6
Stockholm 1,3 3,1 2,9
Göteborg 1,1 2,7 2,9
Malmö 2,0 4,0 4,3

 

Villor      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 2,1 5,5 10,6
Stockholm 3,1 5,6 10,6
Göteborg 0,5 3,0 5,1
Malmö 1,4 5,8 9,9

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image