Bostad Bostadspriserna i Sverige fortsatte upp på bred front i augusti, enligt Valueguards HOX-index som steg 1,9 procent jämfört med föregående månad. Priserna på bostadsrätter är tillbaka på nivån där de var i februari, innan nedgången under den mest akuta coronakrisen, samtidigt som villapriserna fortsatte upp till nya rekordnivåer.

Säsongsrensat steg HOX-index mer måttliga 0,3 procent eftersom augusti normalt sett är en stark månad på bostadsmarknaden. Valueguard påpekar dock att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet eftersom prisutvecklingen inte följt det normala säsongsmönstret under våren och sommaren, sannolikt på grund av coronapandemin.

Bostadspriserna har stigit 4,7 procent under den senaste tremånadersperioden och ökat 7,9 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 1,2 procent i augusti jämfört med föregående månad och har därmed återtagit hela den nedgång som skedde under den mest akuta coronakrisen i våras. Villapriserna steg 2,4 procent, till en ny rekordnivå. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,5 procent, medan villapriserna steg 0,1 procent, men Valueguard påpekar alltså att dessa siffror måste tolkas försiktigt.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 4,1 procent samtidigt som villapriserna är upp 10,6 procent.

Priserna på bostadsrätter ser också ut att ha ut att fortsatt upp i september. Under första halvan av september steg priserna på bostadsrätter med 0,8 procent i Stockholm och med 1,1 procent Göteborg, jämfört med i augusti.

Antalet sålda bostäder var ungefär på samma nivå som i augusti 2019 och 10 procent högre än 2018. Försäljningen av bostadsrätter har ökat medan villaförsäljningarna sjunkit.

Fredrik Kullman, vd på fastighetsmäklaren Bjurfors i Stockholm, menar att de kraftiga prisuppgångarna till stor del är ett utslag av ett coronapandemin fått människor att omvärdera synen på bostaden, som nu också är en plats för bland annat arbete och att träffa vänner. Detta har fått fler att vilja investera i bostaden och att prioritera upp storlek på bekostnad av läge, vilket gynnat villor och lägenheter i de lägre prissegmenten utanför tullarna.

Han menar också att det är bäddat för en ny era av prisuppgångar.

”Ökad efterfrågan, stark börs och rekordlåga räntor i många år framåt skapar förutsättningar för en ny era av prisuppgångar. Det som skulle kunna påverka negativt är om vi får en ny våg av varsel och uppsägningar, men den måste i så fall vara kraftig. Det finns en enorm investeringshunger och optimism på marknaden”, säger Fredrik Kullman.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

HOX      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,9 4,4 8,1

 

Bostadsrätter    
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,2 3,6 4,1
Stockholm 1,7 3,9 4,1
Göteborg 0,5 2,5 2,3
Malmö 1,4 3,6 5,0

 

Villor      
Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 2,4 4,9 10,6
Stockholm 0,7 4,1 9,6
Göteborg 4,0 4,9 7,8
Malmö 2,1 4,4 10,1

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image