Bostad Bostadspriserna vänder upp igen i maj, enligt Valueguards HOX-index. Bostadspriserna i Sverige steg 2,2 procent i maj jämfört med föregående månad, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång med 2,3 procent.

Bostadspriserna har sjunkit 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 4,5 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 1,0 procent i maj jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 3,0 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,4 procent, medan villapriserna steg 2,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 2,1 procent samtidigt som villapriserna stigit 6,0 procent.

Priserna på bostadsrätter ser också ut att ha ut att fortsatt upp i juni. Under första halvan av juni steg priserna på bostadsrätter med 1,0 procent i Stockholm och 0,8 procent i Göteborg.

Antalet sålda bostäder var ungefär 15 procent färre än i maj i fjol. I Stockholm var det en nedgång med mellan 25 och 30 procent för både bostadsrätter och villor. Jämfört med 2018 är dock antalet försäljningar i riket i princip oförändrat.

Villapriserna har hållit emot bättre i coronakrisen och i såväl Sverige som helhet, Göteborg och i Malmö var i det maj nya rekordnoteringar för Valueguards villaindex.

”Efter virusutbrottet är det många som har valt att jobba hemifrån. Det har också satt extra fokus på bostadssituationen och behovet av större boyta med fler rum vilket gynnar framförallt villamarknaden”, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg, i en kommentar.

Den del av bostadsmarknaden som påverkats mest av coronapandemin är bostadsrätter i Stockholm, som nu också vänder upp i maj.

”I Stockholm har utbudet gått ner inför sommaren, men det är högre än förra året. Försäljningarna tar lite längre tid än tidigare. Köparna är selektiva på ett sätt som gör att attraktiva bostäder säljs snabbt och till höga priser, medan mindre attraktiva bostäder är svårare att sälja nu”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling i en kommentar.

De noterar att det byggts upp ett ökat utbud på bostadsmarknaden och att det nu krävs att efterfrågan också matchar det utbudet.

”Eftersom osäkerheten är så stor i resten av ekonomin och samhället i övrigt är det bra om bostadsmarknaden inte ökar oron. Bostadsmarknaden är systemkritisk i Sverige. Nu står det och väger”, skriver de.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

HOX m-m 3 mån 12 mån
Sverige 2,2 -0,3 4,5

 

Bostadsrätter m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,0 -3,4 2,1
Stockholm 0,9 -4,6 2,1
Göteborg 0,7 -3,1 0,5
Malmö 1,8 -3,0 3,0

 

Villor m-m 3 mån 12 mån
Sverige 3,0 1,7 6,0
Stockholm 2,2 0,1 5,6
Göteborg 2,1 0,0 3,5
Malmö 3,5 2,4 6,0

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image