Bostad Bostadspriserna i Sverige fortsatte upp något i november enligt Valueguards HOX-index som steg 0,2 procent jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 0,8 procent.

Bostadspriserna visar liksom i oktober en ökning med 10,4 procent mot samma månad 2019.

Priserna på bostadsrätter steg 0,2 procent i november, jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 0,1 procent. Säsongsrensat var priserna på bostadsrätter upp 0,8 procent, medan villapriserna steg 0,6 procent.

”Att index stiger mer efter säsongsjustering betyder att november tenderar att vara svagare än oktober. Sedan våren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av Coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet”, framhåller Valueguard.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,7 procent samtidigt som villapriserna är upp 13,3 procent.

Priserna på bostadsrätter i Stockholm nådde under november upp till en ny historisk hög nivå och satte ett nytt prisrekord just över högstanivån från 2017, konstaterar mäklarfirman Bjurfors i en kommentar. Risken är dock att dessa priser vänder ned något under innevarande månad.

Under första halvan av december sjönk priserna på bostadsrätter med 0,7 procent i Stockholm men steg 1,1 procent Göteborg, jämfört med förra månaden.

”Det brukar finnas en psykologisk spärr när man kommer upp på all-time-high. Då tycker många att det börjar bli dyrt”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Vad gäller omsättning på bostadsmarknaden var det totala antalet affärer i november 8 procent över 2019 års nivå och 13 procent högre än 2018, framför allt drivet av bostadsrätter och Stockholmsmarknaden.

För hela hösten, perioden september till november, är ökningen i transaktioner för hela riket 8 procent på ett års sikt och 17 procent på två års sikt.

”Denna ökning drivs tydligt av bostadsrättsmarknaden. Under hösten har det sålts 24 procent fler bostadsrätter i Sverige än för två år sedan men endast 5 procent fler villor. I Stockholm har det sålts hela 43 procent fler bostadsrätter denna höst än för 2 år sedan”, sammanfattar Valueguard.

Erik Olsson Fastighetsförmedling tror i en kommentar att aktiviteten i Stockholm och Göteborg, där utbudet är mycket större än förra året, kan bli ovanligt hög även under jul- och nyårsledigheten nu när fler än vanligt är hemma.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Tabell: HOX

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 0,2 2,6 10,4

 

Tabell: Bostadsrätter

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 0,2 2,3 5,7
Stockholm 0,5 2,7 5,4
Göteborg -0,1 1,8 3,7
Malmö 1,4 4,4 8,9

 

Tabell: Villor

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 0,1 2,8 13,3
Stockholm 0,2 5,3 14,9
Göteborg 0,3 2,8 9,5
Malmö 1,5 4,5 15,3