Bostad Bostadspriserna i Sverige fortsatte upp i oktober enligt Valueguards HOX-index som steg 1,3 procent jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 1,9 procent.

Bostadspriserna har stigit 10,4 procent under de senaste tolv månaderna, den första tvåsiffriga uppgången sedan maj 2016. Hittills i år har bostadspriserna stigit 11,1 procent, vilket gör 2020 till ett av de starkare åren på bostadsmarknaden så långt tillbaka som Valueguard har statistik.

Priserna på bostadsrätter steg 0,9 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 1,6 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,2 procent, medan villapriserna steg 2,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,9 procent samtidigt som villapriserna är upp 13,3 procent.

Priserna på bostadsrätter ser också ut att kunna fortsätta upp i november, om än i makligare takt. Under första halvan av november steg priserna på bostadsrätter med 0,5 procent i Stockholm och med 0,1 procent Göteborg, jämfört med föregående månad. November är normalt en månad med sjunkande bostadspriser.

Vad gäller omsättning på bostadsmarknaden var det totala antalet affärer i oktober ungefär 5 procent över 2019 års nivå och 15 procent högre än 2018. Jämfört med förra året är det bostadsrätterna som står för ökningen medan villorna minskar något.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Tabell: HOX

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,3 4,4 10,4

 

Tabell: Bostadsrätter

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 0,9 3,3 5,9
Stockholm 0,8 3,9 5,7
Göteborg 0,8 2,4 3,2
Malmö 0,9 4,4 8,1

Tabell: Villor

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Sverige 1,6 5,1 13,3
Stockholm 1,6 5,8 14,1
Göteborg 2,4 6,5 9,6
Malmö -0,1 5,2 14,5

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image