Bostad Bostadspriserna i Sverige steg 2,1 procent i mars jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar en uppgång om 2,0 procent. Samtidigt visar bostadsrätter tecken på att bromsa in i april. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 15,5 procent under de senaste tolv månaderna, en uppväxling från 12,6 procent i februari och den högsta ökningstakten sedan oktober 2015.

Det är fortsatt villor som drar upp. Priserna på bostadsrätter steg 1,0 procent i mars jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 2,8 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,9 procent, medan villapriserna steg 2,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 8,0 procent, en uppväxling från 5,8 procent i februari, samtidigt som villapriserna stigit 20,3 procent, upp från 16,9 procent förra månaden.

Valueguard noterar att det är första gången sedan de började mäta som villapriserna stiger över 20 procent i årstakt. Samtidigt är antalet villaffärer på en normal nivå. För bostadsrätter gäller det omvända, årstakten är nära det historiska snittet på 7,4 procent, medan antalet affärer skjutit i höjden på ett aldrig förr skådat vis.

”Denna skillnad, att villapriserna skjuter i höjden och transaktionsvolymerna är som vanligt medan bostadsrättspriserna går som vanligt men volymerna drar iväg, är anmärkningsvärd”, skriver de.

De konstaterar vidare att bostadsrättspriserna ser nu att sakta in i april. Under första halvan av april sjönk priserna på bostadsrätter med 0,1 procent i Stockholm samtidigt som de steg med 0,2 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Erik Olsson Fastighetsförmedling har märkt av en stabilisering av marknaden i Stockholm på sistone, i linje med den svagare utvecklingen för bostadsrättspriser i början av april.

”Våra mäklare i Stockholm ser att marknaden planar ut nu, det fortsätter inte bara uppåt som tidigare. Trendskiften på bostadsmarknaden brukar också ske först i just Stockholm. Det handlar inte om någon nedgång, utan att det stabiliseras. Det kanske också egentligen är ganska bra, med tanke på hur bostadspriserna stigit i förhållande till lönerna”, säger Johan Nordenfelt, informationschef vid Erik Olsson Fastighetsförmedling, till Nyhetsbyrån Direkt.

Bjurfors konstaterar att de kraftiga prisökningarna på bostadsmarknaden fortsatte i mars. Det finns goda förklaringar till det kraftiga uppsvinget för framför allt villapriser, med ändrade behov och låga räntor, men det är svårt att se att prisuppgångarna kan hålla i sig.

”Under det senaste året har villapriserna ökat nästan dubbelt så mycket som det historiska genomsnittet. Jag har ingen kristallkula, men jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte snart ser en utplaning, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Hans kollega i Skåne, Mattias Larsson, gör samma analys:

”Det är självklart inte sunt med bostadspriser som stiger 20-25 procent om året och det är svårt att se att det ska hålla i sig. På sikt kommer skuldkvotstaket som reglerar hur mycket hushållen får låna i förhållande till sin inkomst bli en prisdämpande faktor”, säger han.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige 2,1 7,4 15,5
Bostadsrätter    
Sverige 1,0 4,8 8,0
Stockholm 1,1 5,2 7,8
Göteborg 0,8 2,8 5,5
Malmö 1,2 5,3 12,3
Villor      
Sverige 2,8 9,0 20,3
Stockholm 2,2 8,4 20,9
Göteborg 2,5 6,7 18,7
Malmö 2,2 11,5 23,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image