Bopriser Bostadspriserna i Sverige steg 0,3 procent i november jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 1,3 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 0,5 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 4,5 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 0,4 procent i november jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 0,2 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,6 procent, medan villapriserna steg 0,9 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 4,2 procent samtidigt som villapriserna stigit 4,7 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av november i Stockholm och Göteborg. I båda städerna var priserna stillastående, med en tendens till uppgång i Göteborg.

Fastighetsmäklaren Bjurfors noterar att en bidragande orsak till uppgången i november var en fortsatt kraftig prisstegring på exklusiva bostäder i Stockholm. Sedan årsskiftet har priserna i premiumsegmentet i Stockholm stigit 8 procent medan de billigaste bostäderna endast är upp 2 procent.

”Just nu råder köpfest på de allra mest eftertraktade innerstadslägenheterna. Uppgången drivs av kapitalstarka kunder som blivit mer förmögna efter börsrallyt, förväntningar om fortsatt lågt ränteläge och fortsatta prisökningar. Men det finns också psykologiska effekter som man inte ska underskatta”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Han tror dock att nästa stora prisrally är att vänta i Stockholms ytterstadsområden, som inte alls haft samma prisökningar och som gynnas av förbättrad infrastruktur.

 

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
HOX
Sverige0,30,54,5
Bostadsrätter
Sverige0,40,84,2
Stockholm0,81,54,8
Göteborg-0,60,43,1
Malmö0,70,75,6
Villor
Sverige0,20,44,7
Stockholm-0,50,43,7
Göteborg0,41,26,0
Malmö0,8-0,25,9

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image