Välj rätt värmepump

Publicerad 2013-03-07 13:18

Energitips Det finns ett stort utbud av värmepumpar för villan. Här beskriver vi de vanligaste alternativen för dig som vill investera i ny och effektiv uppvärmning.

Luft/luftvärmepump – prisvärt för elvärmd villa!
Luft/luftvärmepumpen tar värme från uteluften och överför värmen inomhus via en eller flera fläktenheter.

Pumpen kan även användas för luftkonditionering sommartid och kallas därför också komfortvärmepump. Luftrening, avfuktning och underhållsvärme är andra funktioner som ingår i den senaste generationens modeller.

Egenskaper: Värmepumpen används enbart för att värma luften och passar därför bra som komplement till direktverkande elvärme. I handeln förekommer en del importerade lågprismodeller av sämre kvalitet, så tryggast är att välja ett etablerat märke som testats i Sverige.
Driftekonomi: En luft/luftvärmepump fungerar bäst i ett milt klimat och kan täcka 30-50 procent av det årliga värmebehovet i en vanlig villa. Viktigt är att placera inomhusfläkten så att värmespridningen blir så optimal som möjligt. En öppen planlösning underlättar.

Investering: 15 000-25 000 kr.


Frånluftvärmepump – praktiskt för nybygget!

Frånluftvärmepumpen återvinner värmen från husets frånluftsventilation och kan användas både för att värma huset och varmvattnet.

Egenskaper: Värmepumpen förutsätter en mekanisk ventilationslösning och installeras ofta i nybyggda hus. I äldre hus måste du i regel bygga om ventilationssystemet för att tekniken ska fungera.
Driftekonomi: Frånluftvärmepumpen kan spara 50-70 procent av energin för uppvärmning av huset. Under senare år har pumparnas effektivitet förbättrats väsentligt, främst som en följd av att energikraven på nybyggda småhus har skärpts.

Investering: 60 000-100 000 kr.


Luft/vattenvärmepump – enkelt i rätt klimat!

Luft/vattenvärmepumpen hämtar, i likhet med luft/luftvärmepumpen, värmen ur uteluften men är kopplad till ett vattenburet system för uppvärmning inomhus.

Egenskaper: Installationen av en luft/vattenvärmepump kräver inga större ingrepp i huset eller på tomten, vilket är fördelaktigt i jämförelse med många andra värmepumpssystem.
Driftekonomi: Luft/vattenvärmepumpen kan spara 50-70 procent av energin för uppvärmning av huset. Störst besparing ger pumpen i ett milt klimat, därför passar den bäst i södra delen av landet.

Investering: 80 000-100 000 kr.


Bergvärmepump – pålitligt för energislukande villa!

En bergvärmepump tillvaratar lagrad solenergi från berggrunden ur ett borrhål på vanligtvis 100-200 meters djup. En fördel med bergvärmepumpen är att den kan reverseras och användas för att kyla huset under sommaren.

Egenskaper: Bergvärme kräver borrning på tomten, men är i gengäld ett stabilt och energieffektivt värmepumpssystem som passar bra för hus med hög värmeförbrukning.
Driftekonomi: Bergvärmepumpen kan spara 65-75 procent av energin för husets uppvärmning. En viktig faktor är att värmepumpen, samt borrhålet, dimensioneras rätt så att behovet av tillskottsvärme blir så litet som möjligt vintertid.

Investering: 110 000-180 000 kr.


Fler värmepumpsalternativ

Jordvärmepump: hämtar värmen från marken via en nedgrävd kollektorslang. Passar bra om du har mycket tomtmark.
Investering
: 80 000-100 000 kr.

Sjö/grundvattenvärmepump: hämtar värmen från sjöbotten eller en grundvattentänkt. Lämpligt om du bor sjönära eller har god grundvattentillgång via brunn.
Investering: 60 000-120 000 kr.

Mer fakta om värmepumpar och testresultat hittar du hos Energimyndigheten.