Så får du högre pension

Publicerad 2013-03-13 11:38

En typisk pensionssparare kan höja pensionen med 10 procent enbart genom att se över pensionsförsäkringen innan pension. Särskilt ett val är avgörande.

Det handlar om återbetalningsskyddet som gör att dina efterlevande får ditt pensionskapital om du avlider i förtid. Det är något som kan vara bra om du har små barn och din partner inte tjänar så bra. Skulle du avlida får familjen helt enkelt en bättre ekonomi med hjälp av återbetalningsskyddet.

Om du inte har återbetalningsskydd så får din familj inga pengar om du dör i förtid. Istället delas ditt pensionskapital ut till andra pensionsspararna som också saknar återbetalningsskydd. Detta kallas för arvsvinster.

Lägre pension med skydd

I praktiken innebär detta också att pensionen blir lägre om du har återbetalningsskydd. Men som systemet är konstruerat så är det först när du kommer upp i pensionsåldern som återbetalningsskyddet börjar ”kosta”.

Pengarna från avlidna pensionssparare som saknat återbetalningsskydd delas nämligen mellan sparare som tillhör samma årskull. Med andra ord får en 35-åring som saknar återbetalningsskydd försvinnande lite pengar i form av arvsvinster eftersom få 35-åringar avlider.

Däremot är arvsvinsterna desto större i äldre årskullar och då blir ”kostnaden” i form av uteblivna arvsvinster desto högre. När man närmar sig pensionsåldern kan det därför vara läge att fundera på om man verkligen behöver återbetalningsskyddet eller om man hellre vill ta del av arvsvinsterna.

Öka pensionen med 10 procent

Enligt beräkningar från Skandia kan en pensionssparare med tjänstepension ITP öka sin pension med upp till 10 procent genom att ta bort återbetalningsskyddet när man går i pension.

Men Skandias undersökning visar också att bara 19 procent av nyblivna pensionärer vet om de har återbetalningsskydd i sin tjänstepension eller inte. Därmed riskerar många att gå miste om extra pension.

– Vikten av att se över sina pensionsavtal är något de flesta pensionssparare inte känner till – och det finns väldigt många som skulle tjäna på att välja bort just återbetalningsskyddet.  Men eftersom få känner till de valmöjligheter som finns inför pensionen så missar många att välja bort skyddet och att höja sin pension med runt tio procent, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.