Valberedningens förslag till val av styrelse i Bio-Works

2023-02-22 13:22:00

Valberedning för Bio-Works Technologies har beslutat att lämna följande förslag avseende val av styrelse till årsstämman i Bio-Works den 26 maj 2023.

  • Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter (fem i nuläget)
  • Omval av styrelseledamöterna Peter Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Johan Sedihn och Peter Nählstedt.
  • Omval av Peter Ehrenheim som styrelseordförande.

Styrelseledamoten Patrick Van De Velde har undanbett sig omval.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Staffan Persson (utsedd av Nortal Investments AB/Swedia Invest AB)
  • Erik Åfors (Calyptra AB)
  • Dariush Hosseinian (Karkas Capital AB)
  • Peter Ehrenheim (ordförande i Bio-Works styrelse)

Staffan Persson är ordförande i valberedningen.

Det fullständiga förslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

MFN