Valberedningens förslag till styrelse i AB SKF

2023-02-10 15:45:00

Beth Ferreira är divisionschef för Precision Engineering på IMI. Hon har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar, däribland som divisionschef för flera olika affärsområden för Illinois Tool Works (ITW).

Therese Friberg är CFO, ekonomi- och finanschef, för Electrolux-koncernen. Hon har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar inom Electrolux, däribland som CFO och chefscontroller för olika affärsområden.

Richard Nilsson är Investment Director på FAM AB och styrelseledamot i Stora Enso Oyj, IPCO AB, GROPYUS AG och Cinder Invest AB. Han har tidigare varit aktieanalytiker på SEB Enskilda, Alfred Berg och Handelsbanken.

Niko Pakalén är partner på Cevian Capital och styrelseledamot i TietoEvry Oyj.  Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom Cevian Capital och arbetat på Danske Bank.

Colleen Repplier har avböjt omval vid årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och inga suppleanter. Utöver ovan angivna förslag till fyra nyval föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Hans Stråberg, Hock Goh, Geert Follens, Håkan Buskhe, Susanna Schneeberger och Rickard Gustafson.

Hans Stråberg föreslås vara styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

I SKFs valberedning inför årsstämman 2023 ingår Marcus Wallenberg, FAM, Christer Gardell, Cevian Capital, Anders Algotsson, AFA Försäkring och Anders Jonsson, Skandia, jämte styrelsens ordförande Hans Stråberg.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Cision