Valberedningens förslag till Qliros årsstämma 2023

2023-03-08 08:00:00

Valberedningen i Qliro AB (publ) (”Bolaget”) presenterar nedan sina huvudsakliga förslag till beslut inför årsstämman den 17 maj 2023.

Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Patrik Enblad, Alexander Antas, Mikael Kjellman, Lennart Francke och Helena Nelson. Monica Caneman har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Patrik Enblad som styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår inte några förändringar avseende arvoden till styrelseledamöterna, för arbete i styrelsens utskott eller för revisionsbolaget.

Valberedningen består av Christoffer Häggblom (Rite Ventures), Alexander Antas (Mandatum Private Equity), Thomas Krishan, Anders Böös och Patrik Enblad (styrelsens ordförande i Bolaget). Christoffer Häggblom är valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats, www.qliro.com.

MFN