Valberedningen i Hexagon bekräftar förslag till val av ordförande för styrelsen vid årsstämman 2023

2022-12-22 11:30:00

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Ekdahl, Valberedningens ordförande, +46 709 777 203, valberedning@hexagon.com 

Cision