Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Proact IT Group AB (publ)

2022-10-13 11:00:00
Valberedning utgörs av följande ledamöter: 
  • Malin Ruijsenaars,ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Wilhelm Gruvberg (Alcur Fonder AB)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Malin Ruijsenaars.

Cision