Valberedning i Nordic Paper utsedd

2022-09-19 14:15:00

Nordic Paper meddelar nu att valberedningen har utsetts inför årsstämman 2023. Valberedningen har följande sammansättning:

Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB

Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Patricia Hedelius, utsedd av AMF Fonder AB

Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Ordförande i valberedningen är Andreas Kihlblom.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till: valberedningen@nordic-paper.comeller med brev till: Nordic Paper Holding AB, Att: Valberedningen, Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy
Tel: 073 057 38 01
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com (henrik.essen@nordic-paper.com)

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 september 2022 kl. 14.15 CET.

Cision