Valberedning i Momentum Group utsedd

2022-08-16 09:06:00

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Pontus Boman (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Mattias Montgomery (nominerad av Carnegie Fonder), med Pontus Boman som ordförande.

Årsstämman i Momentum Group den 11 februari 2022 beslutade att, inför nästföljande årsstämma som avhålls under 2023, ska valberedningens ledamöter nomineras av större aktieägare i bolaget, varvid i första hand de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i juni 2022 äger rätt att nominera en ledamot vardera.

I enlighet med nomineringsprocessen har aktieägarna Nordstjernan, Tom Hedelius, Handelsbanken Fonder och Carnegie Fonder utsett varsin ledamot. Den röstmässigt största aktieägaren Nordstjernan har i enligt med årsstämmans beslut utsett valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter finns beskrivna på Momentum Groups hemsida momentum.group. Valberedningen kan kontaktas via e-post till: ir@momentum.group eller via bolagets postadress:

Att: Valberedningen
Momentum Group AB
Box 5900
102 40 Stockholm

MFN