Valberedning i Knowit AB

2022-10-12 13:00:00

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

Den nya Valberedningen utgörs av: 
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Karin Dennford, utsedd av JCE Group AB
  • Teresa Enander, utsedd av Formica Capital I AB
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 25% av bolagets ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till ir@knowit.se.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 13.00 den 12 oktober 2022.

Cision