Valberedning för Investor AB inför årsstämman 2022

2021-09-13 08:15:00

Valberedningen för Investor AB inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2021.

Valberedningen består av:
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Carina Silberg, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i Investor AB.

Årsstämman i Investor AB kommer att hållas tisdagen den 3 maj 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedningen@investorab.comeller med brev till Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.

Cision