Valberedning för Evolution inför årsstämman 2023

2022-10-03 08:30:00
Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:
  • Martin Rosell (utsedd av Österbahr Ventures AB), ordförande
  • Michael Hayward (utsedd av WCM Investment Management)
  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Jonas Engwall (styrelseledamot)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Evolution AB (publ)
Att. Valberedningen
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 januari 2023.

Årsstämman hålls i Stockholm den 4 april 2023.

Cision