Aktie Analytikerna fortsätter att sänka sina riktkurser för H&M efter klädbolagets rapport på torsdagen som bekräftade ett svagt tredje kvartal och farhågorna om ett tufft fjärde kvartal, inte minst på grund av den rejäla press som väntas från den amerikanska dollarns förstärkning.

H&M-aktien backade med närmare 6 procent på torsdagen. Efter en dryg timmas handel på fredagen noteras den 1,5 procent upp till 101 kronor.

Credit Suisse har sänkt riktkursen för H&M till 85 kronor från 105 kronor och upprepat rekommendationen underperform.

”Trots att det flaggats ordentligt var marginalförsämringen under det tredje kvartalet avsevärt värre än vi eller marknaden hade förväntat oss, och de flesta av de viktiga faktorerna kommer sannolikt att försämras ytterligare under nästa år”, skriver Credit Suisse och tillägger att den enda anledningen till optimism i samband med rapporten var H&M:s septemberförsäljning som steg med 7 procent.

DNB Markets har sänkt riktkursen till 105 kronor (125) och upprepat rekommendationen behåll.

”Bruttomarginalen försämrades på grund av H&M:s beslut att inte föra över kostnaderna fullt ut på kunderna, samtidigt som varulagret i procent av försäljningen var på den högsta nivån någonsin”, skriver DNB som i likhet med analytikerkollektivet i stort konstaterar att den negativa valutatrenden har accelererat under H&M:s fjärde kvartal, vilket väntas leda till en ökad bruttomarginalpress.

Deutsche Bank har sänkt riktkursen för H&M till 100 kronor från 125 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

Banken listar både tidigare och nu högst aktuella problem, så som covid, kinesisk bojkott av varumärket, stängningar av ryska butiker, problem med leveranskedjan, råvaru- och fraktinflation och press från en starkare dollar. Till det kommer en förmodad svagare konsumtion i spåren av stigande inflation.

”Det bästa vi kan säga är att H&M kan dra nytta av sina relativt billiga priser, men det innebär också att det blir svårt för bolaget att uppnå verklig ‘pricing power’. Det är det här som är kruxet”, skriver Deutsche Bank.

Kepler Cheuvreux har sänkt riktkursen för H&M till 140 kronor från 155 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

”Framöver möter bruttomarginalen mer motvind från en högre dollar mot euron, men H&M gör gradvisa prisjusteringar och de flesta konkurrenter står inför samma situation”, konstaterar Kepler och pekar på att aktiekursen sjunkit med 25 procent under de senaste sex veckorna varpå riskerna nu är inprisade.

”Det ger en uppsida om den förbättrade försäljningsutvecklingen i september fortsätter”, skriver Kepler som samtidigt har sänkt sina prognoser för H&M:s vinst per aktie för 2022-2023 med 8-12 procent.

Nordea Markets upprepar sin köprekommendation och har justerat ner riktkursen från 150 kronor till 140.

”Vi tror att H&M kommer att fortsätta höja priserna, men det kommer sannolikt att ta några kvartal innan H&M fullt ut kan kompensera för de snabba och stora negativa förändringarna i valutakurserna. Vi sänker våra estimat för det justerade rörelseresultatet med 7-16 procent för 2021/2022-2023/2024”, skriver Nordea.

Carnegie har sänkt riktkursen till 100 kronor (110) och upprepat rekommendationen behåll.

”Utsikterna på kort sikt är fortfarande svaga, värderingen nära historiskt låga nivåer, men med rätta enligt vår uppfattning”, skriver Carnegie som har sänkt sina prognoser för H&M:s vinst per aktie med 5-9 procent för perioden 2022-2024.

Ålandsbanken uppger sig stå fast vid sin positiva syn på H&M.

”H&M möter återigen utmaningar på kort till medellång sikt, denna gång i form av vikande efterfrågan och ökade kostnader. I grunden ser vi dock bolaget som bättre rustat än någonsin för att leverera aktieägarvärde över tid”, skriver banken.