I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Oavsett vilka förkunskaper du har anser vi att detta är något de flesta investerare har gemensamt: De är alla människor med brister. Ingen kan garantera att de aldrig kommer att begå några misstag vid pensionsinvestering, men det finns några grundläggande saker vi tycker att investerare bör påminna sig om ibland – saker att göra och undvika. Här samlar vi några av dessa saker i tre övergripande kategorier – budgetering, tidshorisont och diversifiering.

Budgetering: Att bygga upp en buffert kräver disciplin.

Spara.

Att berätta för blivande pensionärer att de bör spara må vara det mest grundläggande ekonomiska rådet i världen. Men utan besparingar har du ingenting att investera. Nyckeln är att börja göra detta så tidigt som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt. Om du börjar tidigt har du tiden på din sida. Detta gör det möjligt att dra nytta av sammansatt ränta, även kallat ränta-på-ränta – det vill säga att både dina insättningar och räntan på dem växer tillsammans över tid.

Det här är en av nycklarna till att bygga upp besparingar och till skillnad från investeringsresultat har du kontroll i större utsträckning.

Spräck inte budgeten.

Vi tycker att du bör sätta upp – och hålla dig till – en budget. Detta är ett viktigt steg för att avgöra hur mycket du kan spara och hur stort penningflöde du behöver när du går i pension. För att ta reda på detta rekommenderar vi att du gör en noggrann kartläggning av dina utgifter. Kanske har du redan en allmän uppfattning om dina inkomster och utgifter, men att skapa en detaljerad överblick över sina penningflöden på regelbunden basis är en bra vana att anamma.

Nuförtiden erbjuder många banker möjligheten att göra detta på ett enkelt sätt via internet. Vi föreslår att du tittar närmare på dina finanser vid årets slut (eller nu!) för att avgöra hur mycket du spenderar per månad och ta fram en plan för dina utgifter.

Tips: Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Utvärdera dina utgifter när du är klar. Finns det kategorier som är överflödiga? Kan du dra ner på vissa utgifter och lägga mer på din ekonomiska framtid? Vad skulle du skära ner på om du verkligen var tvungen? Dessa frågor kan utgöra utmärkta verktyg för att identifiera sätt att öka på ditt regelbundna sparande.

Det här är dock avgörande: Överskrid inte din budget. Vi upplever att många sätter en budget som låter jättebra, men att de sedan misslyckas med att hålla sig till den vilket gör hela processen meningslös eftersom den inte stämmer överens med verkligheten. Se till att din budget är realistisk. Och håll dig sedan till den.

Tidshorisont: Hur länge behöver dina tillgångar försörja dig?

Tänk långsiktigt

Om du inte gör kortsiktiga affärer är det troligt att det kommer att ta tid att uppnå dina investeringsmål – kanske lång tid. Vi kallar detta för investeringens tidshorisont – den totala tid din ekonomiska plan bör täcka, eller hela den summa dina tillgångar måste sträva mot dina ekonomiska mål. Ett vanligt fel vi ofta ser? Att folk tror att deras tidshorisont når slutet när de går i pension. Om dina besparingar måste komplettera andra pensionsrelaterade inkomster är det troligt att din tidshorisont åtminstone måste inkludera hela din livstid.

Medellivslängden efter 65 års ålder är omkring 20 år, enligt Eurostat.  Därför måste tidshorisonten sträcka sig åtminstone ett par årtionden bortom pensioneringen om investeringarna ska bidra till att finansiera pensionen. Kanske ännu längre om du vill vara på den säkra sidan. Om du planerar att lämna ett arv efter dig, har en yngre partner eller ett mål som sträcker sig bortom din livstid kan din tidshorisont sträcka sig längre än ditt liv. Detta kan ha stor inverkan på kombinationen av aktier, räntebärande värdepapper, penninginvesteringar och andra investeringsformer.

Vår erfarenhet är att många investerare skär ner ordentligt på sitt aktieinnehav när de går i pension. Det kan kännas rätt för somliga, men du kan behöva behålla ett betydande aktieinnehav för att uppnå tillräckligt mycket tillväxt för att överträffa inflationstakten och finansiera din ålderdom. Värdepapper med låg, fast ränta upplevs som trygga – men det är inte säkert att de skapar tillräcklig avkastning, vilket ökar risken för att du misslyckas med att finansiera dina långsiktiga utgifter.

Tänk inte kortsiktigt

Om din tidshorisont är ett årtionde eller mer blir din värsta fiende att fokusera för mycket på kortsiktiga resultat – veckor, månader och till och med år – och att sedan fatta investeringsbeslut utifrån tidigare avkastning. Marknader är volatila – både när det gäller aktier och ränteinvesteringar. Det är omöjligt att konsekvent kunna förutse hur de förändras. Att reagera på volatilitet genom att sälja efter fall eller köpa efter uppgångar kan minska din avkastning om du missar ökningar samtidigt som dina handelsavgifter ökar.

Det här kan verka enkelt när du läser detta utan känslomässiga faktorer. Men när det börjar gunga på börsen växer ofta oron. Detta kan trigga en flykt- och kamprespons som leder till försäljning vid fel tillfälle.

Observera följande: Vi säger inte att du aldrig bör sälja aktier eller att du bör behålla dem permanent. Men vi är övertygade om att marknaden blixtsnabbt tar hänsyn till allmänt känd information, åsikter och prognoser. Om du inte vet något som andra inte vet innebär detta att en aktiekurs redan reflekterar detta. Om du behöver tillväxt från aktier för att möta dina långsiktiga behov anser vi att det är problematiskt att gå miste om avkastning, eftersom detta minskar potentialen för sammansatt tillväxt – och kan äventyra dina investeringsmål.

Diversifiering: Att ha ett brett index som riktmärke bör öka dina chanser att lyckas.

Sprid riskerna

Diversifiering är ett välanvänt ord i investeringsvärlden. Det betyder följande: Att sprida investeringar över ett flertal kategorier och typer av värdepapper begränsar riskerna inom en viss sektor, ett visst land eller en viss typ av värdepapper. Vi anser att det är till stor hjälp att använda sig av ett riktmärke – ett aktie eller ränteindex du kan använda som underlag för sammansättningen av din portfölj.

Om du exempelvis väljer det globala indexet MSCI World kan du analysera hur stor andel av indexet specifika länder och sektorer utgör. Använd detta verktyg för att utvärdera dina innehav. Har du 80 procent av din portföljs värde placerat i franska bolag? Då kan det vara läge att omvärdera situationen eftersom Frankrike bara står för 3,8 procent av det totala aktievärdet i världen.  Detta innebär att du kan vara överexponerad för vissa faktorer som är specifika för landet.

På samma sätt vore det ett stort risktagande att placera 50 procent av sina tillgångar i energisektorn, eftersom den bara utgör 6,1 % av MSCI World-indexets totala marknadsvärde.  Om du vill kan du använda resurserna på MSCI:s webbplats för att utvärdera din egen situation.

Koncentrera inte innehav

Att bara äga ett fåtal enskilda värdepapper ökar risken. Hur? Enkelt. Ibland går saker snett i enskilda bolag utan att det påverkar marknaden som helhet. Dessa bolagsspecifika problem kan bestå av bokföringsproblem, förändrat ledarskap, skandaler eller att de förväntade resultaten helt enkelt inte uppnås vid upprepade tillfällen. Om du har för få olika värdepapper i din portfölj kan problem med ett av dessa orsaka stor skada. Att sprida tillgångarna i många olika bolag begränsar risken.

På samma sätt kommer enskilda länder och sektorer att drabbas av upp- och nedgångar. En alltför stor koncentration i ett visst område kan leda till att du drabbas hårt när förändringar inträffar i en viss sektor eller ett visst land.

Vi anser att investerare ofta fokuserar på ett litet urval av investeringar på grund av att de jagar ”heta investeringar” utifrån tidigare positiva resultat. Men det går inte att köpa tidigare avkastning, oavsett hur stor den varit. Den gamla klyschan om att tidigare resultat inte kan användas för att förutspå framtiden stämmer. Att jaga heta investeringar leder ofta till köp baserade på en pågående trend snarare än de fundamentala framtidsutsikterna – vilket ökar riskerna.

Investering är en komplex verksamhet. Men att ha dessa grundläggande principer i åtanke – spara mer, tänka långsiktigt och bibehålla diversifiering – tror vi kan bidra till att minimera misstag och hjälpa dig att uppnå dina mål.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Foto: istockphoto
Valuta
Rejäl kronförsvagning efter Riksbankens mjuka besked
Räntan
Riksbanken skjuter fram nästa räntehöjningSpår långsammare höjningstakt
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens analyser
Börsen
Uppgång på rapporttätaste dagen
Rapporter
Håll koll på detta inför fredagens rapporter
Foto: Pixabay
Fonder
Ny fond fokuserar på försvars- och säkerhetsindustrin"Ingenting är mer hållbart och etiskt än att försvara sig"
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Räntan
Analytiker om reporäntan: Färdighöjt för denna gångRiksbankens besked var oväntat mjukt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Starkt resultat av Atlas Copco – aktien rusar på börsen
Resa
Risk för flygkaos på fredag – här är dina rättigheter vid flygstrejk
Aktieråd
Tre aktier med olika rådAFV har tittat närmare på STG, Avanza och SAS
Event
Karlstad 7 maj: Haskels bästa aktietipsGå gratis på Stora Placeringskvällen
Rapport
Swedbanks resultat klart över förväntan
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF över förväntan
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Rapport
Starkt resultat av ståltillverkaren
Rapport
Stora Enso slog förväntningarna
Analyser
Flera riktkurshöjningar efter stark rapport
Rapport
Intäkterna minskar för Net EntInleder återköp av egna aktier
Rapport
Högre förlust än väntat för Norwegian
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias omsättning ökade
Rapport
Förlust för Nokia
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Essity något bättre än väntat
Rapport
Assa Abloy nådde inte upp till förväntningarna
Rapport
Klart bättre för AxfoodStarkt lyft av e-handeln
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Haldex: Högre resultat men försämrat marknadsläge
Rapport
Bygghemma: Kraftig organisk tillväxt
Placera
Kapitalförvaltaren: Här ska du placera när tillväxten tar fart