Utsläppen outsourcas

Publicerad 2012-01-27 16:16

Falskspel Tillväxtmarknadsboomen har bidragit till att driva upp råvarupriserna och därigenom insatskostnaderna i de svenska verkstadsbolagens produktion.

Samtidigt har de stigande råvarupriserna varit en betydande trigger för efterfrågan på verkstadssektorns produkter, särskilt för bolag som Atlas Copco och Sandvik.

Med avseende på energiåtgången i produktionen är det betydande skillnader mellan bolagen i sektorn.

Exempelvis har Sandvik nära fem gånger så hög energiåtgång per försäljningskrona som kollegan Atlas Copco.
För Sandvik uppgår den enligt bolagets hållbarhetsrapportering till motsvarande 30 MWh per såld miljon kronor, jämfört med Atlas strax under 6 MWh per miljon kronor.

Atlas siffra är anmärkningsvärt låg inte bara i relation till sektorns snitt runt 14 MWh per miljon kronor i försäljning, men även jämfört med bolag i andra sektorer, som H&M och TeliaSonera där energiåtgången är 14 respektive 11 MWh per miljon kronor i försäljning.

Hur kan Atlas produktion vara mindre än hälften så energiintensiv som för ett klädbolag, och nära hälften av en teleoperatör?   

Svaret är naturligtvis att man varit duktig på att outsourca energiintensiv produktion till underleverantörer. Men dessa leverantörers siffror följer man inte.

Inte heller är energiåtgången en parameter i upphandlingen av underleverantörstjänster, enligt Atlas Copcos chef för Corporate Responsibility, Karin Holmquist. Så siffran i hållbarhetsredovisningen blir i det närmaste meningslös.  

Än så länge är utflyttningen av produktion på underleverantörer relativt oproblematisk för verkstadsbolagen ur hållbarhetssynpunkt.

Men precis som man kritiskt har börjat granska underleverantörskedjan för vissa konsumentvaror, där säljbolagen i väst använder outsourcing till namnlösa underleverantörer i öst för att kringgå konsumentkrav och regelverk, kommer det här sannolikt bli en utmaning även för verkstadsbolagen.