Betalningar Allt fler betalningar sker digitalt, men systemen är sårbara och alla har inte tillgång till dessa. Statsmakten kan inte skjuta över ansvaret på privata aktörer. Den som vill betala för mediciner eller göra sig fri från skuld mot staten måste kunna göra det med sedlar och mynt. Det skriver utredaren Anna Kinberg Batra om Betalningsutredningens slutbetänkande, i en sammanfattande artikel i Dagens Nyheter.

Hon drar tre huvudslutsatser:

Fler måste få tillgång till digitala betalningar.

Ungefär en miljon vuxna i Sverige saknar, av olika skäl, full tillgång till digitala betalningar. Det kan handla om personer med funktionsnedsättning, som saknar personnummer eller som nekas betalkonto. Sverige är också ett av ett fåtal EU-länder som saknar statlig e-legitimation på högsta säkerhetsnivå.

Sverige behöver även säkrare digitala betalningar.

Digitala betalningssystem är i flera delar samhällskritisk infrastruktur, i likhet med till exempel riksvägar eller stamnätet för elektricitet. För denna grundläggande systemsäkerhet måste staten ta ett större ansvar, både genom att själv ta ansvar för till exempel säker e-legitimation, och genom att ställa krav på privata aktörer som utför viktiga uppgifter.

Digitala system måste fungera även vid störningar och avbrott i el- och mobilnät.

För att säkra till exempel livsmedelshandel när uppkoppling inte är möjlig föreslås att staten ska kunna garantera offlinebetalningar vid kris och höjd beredskap, i fysiska butiker som säljer livsnödvändiga varor.

Sverige behöver dessutom fortfarande kontanter, inte minst ur beredskapsperspektiv. Utredningen föreslår en skyldighet för fysiska apotek att ta emot kontant betalning för receptbelagda läkemedel med mera, och öppnar för motsvarande lagstiftning för andra livsnödvändiga varor.

”Staten måste själv ta emot de svenska kronor den ger ut – lagliga betalningsmedel – som betalning för tvingande avgifter och skatt. Du ska kunna göra dig fri från skuld mot staten, även om du inte kan göra det digitalt”, skriver hon.